FAQs Complain Problems

समाचार

भाग-१

शिर्षक राजपत्रका कागजातहरू राजपत्र सम्बन्धी तस्विरहरू प्रकाशित मिति तथा समय
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 07/25/2022 - 11:19
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको परम्परागत उपचारकको सूचीकरण मापदण्ड, २०७७ 03/09/2021 - 11:50
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 12/21/2020 - 11:38
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 12/21/2020 - 11:33
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 10/01/2020 - 11:28
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 10/01/2020 - 11:25
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ 10/01/2020 - 11:19
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf 07/16/2020 - 11:00
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf 07/16/2020 - 10:37
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf 07/16/2020 - 10:25

Pages