FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक राजपत्रका कागजातहरू राजपत्रका कागजातहरू राजपत्र सम्बन्धी तस्विरहरू प्रकाशित मिति तथा समय
प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf 08/17/2023 - 17:13
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८० PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८०.pdf 08/17/2023 - 17:06
कर्मचारी परिचालन मापदण्ड, २०८० PDF icon कर्मचारी परिचालन मापदण्ड, २०८०.pdf 07/14/2023 - 11:01
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf 07/25/2022 - 11:19
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको परम्परागत उपचारकको सूचीकरण मापदण्ड, २०७७ PDF icon परम्परागत उपचारकको सूचीकरण मापदण्ड, २०७७.pdf 03/09/2021 - 11:50
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७.pdf 12/21/2020 - 11:38
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf 12/21/2020 - 11:33
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 10/01/2020 - 11:28
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 10/01/2020 - 11:25
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf 10/01/2020 - 11:19

Pages