FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरू

फोटो नाम थर पद शाखा ईमेल फोन नं. कार्य अवधि
राज कुमार राई नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rupakotmun@gmail.com ९८५२८२४१११
राम बहादुर खत्री अधिकृत-सातौं प्रशासन शाखा ९८४११८५०५४
मोहनकुमार भट्टराई सूचना अधिकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण informationdrmm@gmail.com ९८४२८३४४३५
शुवास राई सूचना प्रविधि अधिकृत (आई.टी. अफिसर) सूचना प्रविधि शाखा ito.subash@gmail.com ९८५१०००८७७
तिर्थ बहादुर विश्वकर्मा अधिकृत-छैठौं शिक्षा शाखा 9842599933
दिक्षिका शाक्य कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४२८७७३२२
सुनिल पन्थी रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र 9847225108
तेज प्रकाश जैसी कृषि प्रसार अधिकृत कृषि विकास शाखा 9864320361
राम हृदय पटेल इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9860167074
खेमराज आचार्य जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा 9852058446
राम प्रसाद आचार्य लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२८३८२७२
जानुका श्रेष्ठ सहायक पाचौं योजना शाखा 9869391425
गणेश प्रसाद आचार्य पशु सेवा प्राविधिक पशु विकास शाखा ९८४२९०६०८८
सौधन राई सहायक पाचौं राजस्व शाखा 9842952566
इरान राई स.म.वि.नि-पाचौं महिला, बालबालिका तथा जे.ना. शाखा 9842905232
नविन आचार्य सव-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८४१८९३६४०
संजय राई सव-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9816141157
अभिनय मल्ल सव-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9847573149
दुर्गा कुमारी जोशी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9842834335
श्रीदेवी राई एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई 9842905324
प्रेम बहादुर केसी प्रा.स.(शिक्षा) शिक्षा शाखा 9843675126
मधुलाल बास्तोला असिस्टेण्ट सब-ईन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र 9845484163
नवराज रिजाल सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६२८५३१८३
पुजा तिम्सिना आचार्य सहायक चौथो प्रशासन शाखा 9862980543
मिना बस्नेत सहायक चौथो प्रशासन शाखा 9860842627
तिर्थ कुमारी भूजेल स.म.वि.नि-चौथो महिला, बालबालिका तथा जे.ना. शाखा
मिन बहादुर बुढाथोकी ना.प्रा.स. कृषि शाखा 9841967064
खेटराज प्रसाद अधिकारी असिस्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9842923125
सुरेन राई असिस्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9811063533
सिसम राई असिस्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9861985979
सुमनकुमार देव अमिन पूर्वाधार विकास शाखा 9807725867
ईमरान राईन असिस्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9847253001
दिनेश श्रेष्ठ असिस्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9841412584
टहल बहादुर जिरेल असिस्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9841521074
नानिराम आचार्य सहायक चौथो शिक्षा शाखा 9849033361
जीवन आचार्य सहायक कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्यूटर शाखा webresourcesjn@gmail.com 9860410736
गम्भिर खत्री फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई 9862737463
तिर्थराज ढकाल उद्यम विकास सहजकर्ता मेड्पा इकाई 9863123258
जीवन मगर उद्यम विकास सहजकर्ता मेड्पा इकाई 9849889240