FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक राजपत्रका कागजातहरू राजपत्रका कागजातहरू राजपत्र सम्बन्धी तस्विरहरू प्रकाशित मिति तथा समय
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf 07/16/2020 - 11:00
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf 07/16/2020 - 10:37
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf 07/16/2020 - 10:25
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि,२०७६ PDF icon एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि,२०७६.pdf 02/20/2020 - 12:00
आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ PDF icon आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf 02/20/2020 - 11:00
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf 11/30/2018 - 15:33
प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf 08/21/2018 - 10:25
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf 07/17/2018 - 10:52
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 07/09/2018 - 16:52
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf 07/08/2018 - 14:31

Pages