FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक राजपत्रका कागजातहरू राजपत्रका कागजातहरू राजपत्र सम्बन्धी तस्विरहरू प्रकाशित मिति तथा समय
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf 11/30/2018 - 15:33
प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf 08/21/2018 - 10:25
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf 07/17/2018 - 10:52
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 07/09/2018 - 16:52
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf 07/08/2018 - 14:31
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५.pdf 06/06/2018 - 11:31
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf 05/22/2018 - 13:29

Pages