FAQs Complain Problems

समाचार

जनप्रतिनिधिहरू

नाम थर पद फोन नं. ईमेल कार्यकाल वडा नं. फोटो
तीर्थराज भट्टराई नगर प्रमुख ९८५१०३४८०३ २०७९।०२।०६ - हालसम्म
विशन राई नगर उपप्रमुख ९८६३६४७६४४ २०७९।०२।०६ - हालसम्म
नवराज राई वडा अध्यक्ष 9842952333 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. १, दिक्तेल
ध्रुव विक्रम राई वडा अध्यक्ष 9841844794 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. २, सोल्मा
महेन्द्र बहादुर राई वडा अध्यक्ष 9842906060 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ३, बाम्राङ
खगेन्द्र राई वडा अध्यक्ष 9852849930 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ४, खाल्ले
दिनेशकुमार घिमिरे वडा अध्यक्ष 9842896545 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ५, लफ्याङ
माधव राई वडा अध्यक्ष 9842905426 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ६, नेर्पा
हरिप्रसाद चौलागाई वडा अध्यक्ष 9848921838 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ७, चिउरीडांडा
लिलाकुमार चौहान वडा अध्यक्ष 9869049729 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ८, बुवालुङ
दिनेश कठेत वडा अध्यक्ष 9842535638 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ९, निर्मलीडांडा
मुगाधन राई वडा अध्यक्ष 9861182799 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. १०, पाथेका
ईख बहादुर राई वडा अध्यक्ष 9849305281 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. ११, खार्मी
दान बहादुर राई वडा अध्यक्ष 9862619431 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. १२, जालपा
भगेश्वर राई वडा अध्यक्ष 9866463908 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. १३, नुनथला
दिनेश कुमार राई वडा अध्यक्ष 9841919793 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. १४, बुईपा
राम बहादुर कटुवाल वडा अध्यक्ष 9842902372 २०७९।०२।०६ - हालसम्म वडा नं. १५, विजयखर्क