FAQs Complain Problems

समाचार

Trimester Progress Report

Post date Document
आ.व. २०७८।०७९ को दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Sunday, March 20, 2022 - 11:19 PDF icon 2-second-.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को प्रथम चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Tuesday, November 23, 2021 - 11:19 PDF icon 1-first-.pdf
आ.व. २०७७।०७८ को दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Tuesday, February 16, 2021 - 11:44 PDF icon img510.pdf
आ.व. २०७७।०७८ को प्रथम चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Sunday, November 22, 2020 - 11:38 PDF icon img509.pdf
प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा। Monday, May 11, 2020 - 12:00 PDF icon 2.1.2 चौमासिक प्रतिवेदन पठाईएको पत्र.pdf
दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Thursday, March 19, 2020 - 14:00 PDF icon SuTRA__quarter-2-notice.pdf
प्रथम चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Tuesday, November 26, 2019 - 14:00 PDF icon SuTRA__quarter-1-notice.pdf
तेस्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन-आ.व.२०७२/०७३ Monday, July 25, 2016 - 12:00 PDF icon 3rd trimester-2072-73.pdf
दोस्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन-आ.व.२०७२/०७३ Sunday, March 20, 2016 - 12:00 PDF icon 2nd trimester-2072-73.pdf
प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन-आ.व.२०७२/०७३ Wednesday, November 18, 2015 - 12:13 PDF icon 1st trimester-2073-73.pdf