FAQs Complain Problems

News

ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डहरू

शिर्षक प्रकाशित मिति तथा समय कागजात
प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 08/17/2023 - 17:13 PDF icon प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८० 08/17/2023 - 17:08 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८०.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको स्वयंसेवक (कृषि सेवा) परिचालन कार्यविधि, २०८० 07/31/2023 - 11:26 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको स्वयंसेवक (कृषि सेवा) परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यविधि, २०७९ 10/12/2022 - 12:47 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान-2079.pdf
मिति २०७९।०३।१० गते भएको नगर सभामा पेश भएको विनियोजन विधेयक, २०७९ 06/26/2022 - 10:27 PDF icon विधेयक-12- विनियोजन ऐन.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७७ 07/17/2020 - 16:30 PDF icon विनियोजन ऐन-2077.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७ 07/17/2020 - 12:24 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन-2077.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६ 02/22/2020 - 13:30 PDF icon शिक्षा नियमावली-2076.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७६ 07/17/2019 - 10:10 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७६.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन-२०७६ 07/17/2019 - 10:05 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन-२०७६.pdf

Pages