FAQs Complain Problems

News

ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरू

शिर्षक प्रकाशित मिति तथा समय कागजात
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ 06/06/2018 - 11:10 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ 06/06/2018 - 10:10 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ 05/22/2018 - 15:36 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, शिक्षा नियमावली, २०७४ 01/21/2018 - 15:19 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
नमुना कृषि उद्यमी कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७४ 01/16/2018 - 10:29 PDF icon नमुना कृषि उद्यमी कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७४.pdf
नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ 01/14/2018 - 16:00 PDF icon नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ 01/05/2018 - 13:09 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ 01/05/2018 - 13:07 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
रुपाकोट मझवागढी नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ 01/05/2018 - 12:30 PDF icon रुपाकोट मझवागढी नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको वैठक स‌ंचालन कार्यविधि,२०७४ 01/05/2018 - 12:20 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको वैठक स‌ंचालन कार्यविधि,२०७४.pdf

Pages