FAQs Complain Problems

News

ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डहरू

शिर्षक प्रकाशित मिति तथा समय कागजात
दिरुमनपाको विनियोजन विधेयक, २०७५ 07/27/2018 - 13:10 PDF icon दिरुमनपाको विनियोजन विधेयक, २०७५.pdf
दिरुमनपाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 07/27/2018 - 12:10 PDF icon दिरुमनपाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
उपप्रमुखसंग महिला कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ 07/27/2018 - 11:10 PDF icon उपप्रमुखसंग महिला कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कार्यपालिकाको सल्लाहकार तथा परामर्शदाता नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ 07/27/2018 - 10:30 PDF icon दिरुमनकापाको सल्लाहकाकार तथा परामर्शदाता नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी विधेयक, २०७५ 07/09/2018 - 14:29 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी विधेयक, २०७५.pdf
दिरुमनपाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 07/09/2018 - 12:25 PDF icon दिरुमनपाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 07/08/2018 - 15:40 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ 06/06/2018 - 10:10 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ 05/22/2018 - 15:36 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf
नमुना कृषि उद्यमी कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७४ 01/16/2018 - 10:29 PDF icon नमुना कृषि उद्यमी कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७४.pdf

Pages