FAQs Complain Problems

समाचार

तोकिए बमोजिमको कडा रोग लागेका विरामीहरूलाई यस कार्यालयबाट २०७९ श्रावण देखी २०८० असारसम्मको उपचार खर्च भुक्तानी रकम सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।