FAQs Complain Problems

News

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी सार्वजनिक सूचना - स्थानीय सरकार संचालन ऐनको संशोधन मस्यौदा सम्बन्धमा।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको लिंकः http://mofaga.gov.np/notice-file/Notices-20240215171413485.pdf