FAQs Complain Problems

समाचार

भाग-२

शिर्षक राजपत्रका कागजातहरू-भाग-२ सम्बन्धित तस्वीरहरू-भाग-२ प्रकाशित मिति तथा समय
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf 07/25/2022 - 11:19
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको परम्परागत उपचारकको सूचीकरण मापदण्ड, २०७७ PDF icon परम्परागत उपचारकको सूचीकरण मापदण्ड, २०७७.pdf 03/09/2021 - 11:50
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७.pdf 12/21/2020 - 11:38
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf 12/21/2020 - 11:33
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 10/01/2020 - 11:28
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 10/01/2020 - 11:25
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf 10/01/2020 - 11:19
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ 07/16/2020 - 11:00
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ 07/16/2020 - 10:37
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७ 07/16/2020 - 10:25

Pages